Logo

Dolby Digital

Dolby Digital er det mest brukte lydsystemet som brukes på DVD og tilbyr opptil 6(7) kanaler. Dolby True HD er et nytt lydsystem for de nye HD-formatene og tilbyr opptil 8 kanaler. I denne guiden får du den fulle oversikten over disse systemene.

Det finnes også Dolby Digital Surround EX som tilbyr opptil 7 forskjellige kanaler. Dette kan du lese om lengre ned på siden.

Dolby Digital
Dolby Digital var det første digitale lydsystemet for hjemmebruk utviklet av Dolby. Systemet består av 6 diskrete kanaler (5.1). Fem av de seks kanalene gjengir hele det hørbare frekvensområdet: venstre front, senter, høyre front, venstre surround og høyre surround. Den sjette er en lavfrekvent effektkanal som gjengir et begrenset frekvensområde (20- 120 Hz) og brukes til å gjengi basseffekter med et høyt lydtrykk.

Disse kanalene blir vanligvis referert til som 5.1 surround lyd. En av fordelene med 5.1 surround lyd er blant annet at det gjør det mulig å la en lyd komme fra hvilken som helst retning i den sirkelen som omgir lytteren. I tillegg er det i større grad mulig å skape overbevisende og troverdige miljølyder rundt lytteren. Dette er på grunn av at den begrensede surroundkanalen som brukes i Dolby Pro Logic er byttet ut med 2 fullfrekvenskanaler som gjengir hele det hørbare området. Og ved hjelp av den lavfrekvente basseffektkanalen får man gjengitt de kraftigste dypbasslydene uten forvrengning og påvirkning av de andre kanalene i surroundsystemet.

For å få plass til all lydinformasjonen til de seks kanalene, tok Dolby i bruk datareduksjonsteknikk for å redusere informasjonsmengden til lydsignalene. I Dolby Digital systemet brukes en datareduksjonsteknikk som Dolby kaller AC-3. Denne teknikken er spesielt tilpasset flerkanalslyd. Signalinformasjonen til Dolby Digital er en digital datastrøm, og det setter store krav til lagringsmediet som kan overføre slik informasjon.

DVD plater og LaserDisc-plater i NTSC - systemet, er de eneste formatene hvor man får Dolby Digital foreløpig. Dolby Digital vil også bli tilgjengelig via satellitt. Kvaliteten på Dolby Digital lyden er i teorien ikke like bra som på CD. Dette kommer av reduksjonsteknikken.

Dolby Digital og DVD
På DVD er Dolby Digital valgt som standard (sammen med MPEG i Europa). Men det betyr ikke at alle DVD plater merket med Dolby Digital inneholder 5.1 digital surround lyd. Dolby Digital kan være følgende på DVD:

-6 kanals lyd (5.1 lyd) -2 kanals lyd (vanlig stereo eller lydspor innkodet med Dolby Pro Logic) -2+1 kanal - vanlig stereo med egen subwoofer -4 kanals lyd stereo surround -4+1 stereo surround med egen subwoofer kanal -1 kanals lyd - vanlig mono -1+1 mono lyd med subwoofer

Med andre ord er det kun DVD plater som er merket 5.1 i tillegg til Dolby Digital, som gir skikkelig Dolby Digital AC-3 lyd i 6 kanaler.

Lyden som er lagret på en DVD plate er altså den komprimerte Dolby Digital lyden uansett om lyden er 5.1,2.0 osv. Denne lyden kan tas rett ut av spilleren via en Dolby Digital utgang, og tilkobles en Dolby Digital Dekoder. For de som ikke har en Dolby Digital dekoder blir Dolby Digital lyden (5.1 - 2.0 osv.) omgjort til vanlig analog 2 kanals - lyd i DVD spilleren, som tas ut fra phono-uttakene på DVD spilleren. Men vi anbefaler på det sterkeste å anskaffe en Dolby Digital dekoder om man vil kjøpe DVD. Opplevelsen blir flere hakk bedre enn Dolby Pro Logic.

Dolby Digital og XBOX
Microsoft XBOX er den eneste spillmaskinen som tilbyr Dolby Digital fra spill. Playstation 2 er ikke kraftig nok til å kunne kode inn Dolby Digital under selve spillingen og tilbyr kun Dolby Digital fra forhåndspilte sekvenser. Dette er bare en av grunnene til at XBOX er markedets beste spillmaskin. For å kunne benytte Dolby Digital fra XBOX er man avhengig å kjøpe seg Advanced AV kabel til XBOX.

Dolby Digital fra satelitt
Noen veldig få TV kanaler sender i Dolby Digital via satelitt. For å kunne benytte deg av denne lyden er du avhengig av en parabol tuner med digital lyd utgang. Dette er desverre en mangelvare på de fleste paraboltunere som selges. De nordiske kanalene som vi vet sender med Dolby Digital er: Canal+ Film2 SVT1

Dolby Digital og LaserDisc
Dolby Digital for hjemmebruk ble utviklet for LaserDisc. Fra før var LaserDisc - plater utstyrt med to digitale lydkanaler, (høyre og venstre) og 2 analoge lydkanaler (høyre og venstre). For å få plass til Dolby Digital lyden ble det bestemt at man skulle fjerne den ene analoge kanalen, og modulere inn den digitale Dolby Digital AC-3 lyden istedenfor. På denne måten beholder man den originale digitale PCM - lyden på LaserDisc. Det som er viktig ved bruk av Dolby Digital og LaserDisc, er at man må ha en Dolby Digital receiver/prosessor med AC-3RF inngang eller ekstern AC-3 RF demodulator i ti1legg til en LaserDisc spiller med AC-3RF utgang. Dolby Digital fra LaserDisc ble første gang demonstrert i 1995. Hvis du vil vite mer om det utdøde formatet kan du lese vår Laserdisc guide.

Dolby Digital Surround EX
Til Star Wars episode 1: "The Phantom Menace" ble det utviklet en ny type surround format: Dolby Digital Surround EX. Systemet er utviklet av Lucasfilm THX og Dolby Laboratories. Ideen for dette systemet fikk Gary Rydstrøm, lederen for den kreative delen hos Skywalker Sound. (Firmaet som lager lyd til Star Wars). Han ønsket at publikum skulle være totalt omringet av lyd i tillegg til å kunne høre lyd spilt direkte bak dem. Dermed begynte han arbeidet for å få laget et format som ville skape nye muligheter og plassere lyd eksakt der man ville finne dem i det virkelige liv. Systemet debuterte 21. mai 1999 da Star Wars: Episode 1- The Phantom Menace hadde premiere.

Systemet bruker samme teknikk som vanlig Dolby Digital, men har en ekstra senter surroundkanal. Dette oppnås ved å kode inn senterkanalen i de to digitale bakkanalene på samme måte som senterkanalen i Dolby Pro Logic Systemet. Det er dermed feil å kalle systemet for et 6.1 system da de ikke er 7 diskrete kanaler.

Dette nye surround systemet finnes selvfølgelig også for hjemmekinobruk. Da kalles systemet for THX surround EX på THX godkjent utstyr og for Dolby Digital EX på annet utstyr. Surround EX er fullstendig bakoverkompatibelt så det er ikke noe problem å spille av DVD filmer på Surround EX lydspor på en hjemmekino uten EX systemet.

Dolby Digital Surround EX utstyr er som regel utstyrt med 1 ekstra bakkanal eller 2 ekstra bakkanaler.

THX Surround EX utstyr for hjemmebruk har to senterkanaler bak. THX kaller dem for Surround Back Left og Surrond Back Right. Hver av disse kanalen har sitt eget sett med innstilninger for nivå og tidsforsinkelse + muligheten for å velge et passende delefilter. Man kan sende et full frekvens signal eller bruke THX systemets høypassfilter på 80Hz. Man kan også velge å ikke bruke disse to kanalene.

Grunnen til at man velger to bakkanaler på Surround EX utstyr isteden for en er at ved avspilling av filmer uten EX koding vil den bli mer troverdig enn med bare en kanal. I tillegg så gir det mulighet for forskjellige film og musikk moduser i 7.1 format for produsentene av slikt utstyr. Dolby Pro Logic IIx er et slikt 7.1 system.

Nye EX dekodere kjenner automatisk igjen en Dolby Digital EX bitstrøm slik at dekodingen kan kobles inn uten at man må gjøre noe manuelt. Dette krever at datastrømmen fra DVD platen er merket med et EX flagg. Er utgivelsen ikke merket med et slikt flag må man selv sette den manuelt til EX. Man trenger heller ikke noen spesiell DVD spiller for å kunne overføre dette signalet til en receiver.

Filmer med Dolby Digital Surrond EX Utvalget av filmer med Dolby Digtal EX er økende, og på grunn av måten EX er kodet inn på lydsporet, vil alle filmer som på kino har EX også få det på DVD. En liste over filmer med Dolby Digital Surround EX finner du her. Vær obs på at mange av filmene som er innspilt med Dolby Digital Surround EX ikke er merket med det på DVD coveret.

Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus er et nytt obligatorisk lydformat på HD-DVD. Dette betyr at alle HD-DVD utgivelser har dette lydformatet og at alle HD-DVD-spillere kan dekode formatet. Dolby Digital Plus tilbyr opptil 7.1 lyd og kodes inn på platen med opptil 3 Mbit/s noe som er langt mere informasjon enn DVD-standarden tilbyr via Dolby Digital. De fleste utgivelsene bruker en bitrate på 1536 kbit/s.

Dolby TrueHD
Dolby TrueHD er et nytt tapsfritt flerkanals lydsystem som gir mulighet til langt høyere lydkvalitet enn de tidligere versjoner av Dolby Digital. Med en datarate på opptil 18 Mbit/s og opptil 8 diskrete kanaler (7.1) gir det en lyd som står i stil med bildet på HD-DVD. Dolby TrueHD kan kodes med 24 bit eller 16 bits nøyaktighet og bitraten er variabel men ligger på ca 1.5 Mbit/s ved 16 bit og ca 3.5 Mbit/s ved 24 bit.

For å overføre Dolby TrueHD signalet til en receiver/prosessor må man bruke HDMI tilkobling hvor spilleren og receiveren støtter versjon 1.3 av HDMI. Foreløpig er utvalget av slike receivere i praksis 0 slik at man må enten dekode signalet internt i spilleren og sende det analogt til receiveren, eller man kan konvertere signalet om til multikanals PCM.

Det er obligatorisk at alle HD DVD spillere skal kunne dekode Dolby TrueHD til 2 kanals PMC, men alle dagens modeller kan konvertere Dolby TrueHD til Multikanals PCM signal som kan overføres via HDMI og dekodes i receiveren. De fleste av dagens receivere med HDMI har dekodingsmulighet for Multikanals PCM. Denne konverteringen skal i utgangspunktet ikke gå utover lydkvaliteten da begge formatene er tapsfri.

Hvis din receiver ikke er utstyrt med HDMI inngang eller ikke takler dekoding av multikanals PCM, finnes det en tredje mulighet ved at HD-DVD spilleren konverterer signalet om til vanlig DTS eller Dolby Digital lyd. Dette blir f.eks gjort i XBOX360 som konverterer Dolby TrueHD til Dolby Digital og sender det ut via den optiske digitalutgangen.

Annonse