Logo

LCOS projektorer

LCOS er den tredje digitale projektorteknologien som har gjort stor suksess de siste årene. Mens LCD gjennomlyser ett panel med flytende krystaller og DLP belyser en ”speilbrikke” hvor speilene kan vris for å oppnå ønsket effekt, kombinerer LCOS disse teknologiene.

LCOS projektorer bruker tre LCOS-brikker, en for hver grunnfarge, rød, grønn og blå akkurat som LCD baserte projektorer. LCOS er en reflekterende teknologi hvor man bruker flytende krystaller istedenfor speil. LCOS-teknologien baserer seg på at man plasserer et lag med flytende krystaller over et reflekterende speil substrat. Alt etter som de flytende krystallene åpner for lys eller sperrer vil LCOS brikken reflektere eller blokkere lyset.

På tegningen ser man at lyset fra lampen blir splittet i de 3 grunnfargene og sendt mot hvert sitt blokkeringsprisme (PSB - Polarizing Beam Splitters). Prismet sender deretter lyset mot LCOS-brikken. LCOS-brikken returnerer dermed lyset avhengig av bildet som skal vises. Denne gangen går lyset rett gjennom PSB og til et nytt prisme som setter sammen fargene igjen og sender lyset til linsen.

LCOS-projektorene på markedet har høy oppløsning og finnes bare med 1920 x 1080 punkters oppløsning for hjemmekinobruk. (for profesjonelt bruk finnes de i høyere oppløsning)

Det finnes i hovedsak to produsenter som produserere projektorer basert på LCOS teknologi. Det er JVC med sine D-ILA (Digital Direct Drive Image Light Amplifier) projektorer og det er Sony med sine SXRD (Silicon Crystal Reflective Display) projektorer.

JVC og Sony har valgt litt forskjellig måte å implementere LCOS teknologien i sine projektorer. Mens SXRD projektoren er mer lik tegningen over er D-ILA utviklet slik at PSB'ene er erstattet av noe som JVC kaller wire grid. Denne sperrer lyset enda bedre slik at man oppnår en svært høyt kontrastnivå.

Reflektive LCD
For å ta igjen forspranget som JVC og Sony har oppnådd med sine LCOS baserte projektorer lanserte Epson sin 3LCD Reflektive teknologi på IFA messen i Berlin september 2010. Selv om de markedsføres under LCD navnet er det i praksis en LCOS projektor. Som for D-ILA og SXRD består teknikken i at man har et LCD panel foran et speil som styrer refleksjonen for grunnfargene rød, grønn og blå. Bildet nedenfor viser en sammenligning av gjennomlyste lcd panel og reflekterende lcd panel.

Figuren nedenfor viser hvordan dette helhetlig fungerer.
1. Det hvite lyset fra pæren blir polarisert
2. Dikoriske speil splitter de polariserte lyset slik at rødt, grønt og blått blir sendt til hvert sitt reflekterende LCD panel
3. Et prisme samler sammen det grønn, røde og blå delene av bildet og sender bildet ut via linsen.

Fordelene med LCOS
LCOS-projektorer her flere fordeler foran DLP og standard LCD projektorer. Delvis grunnet av høy oppløsning og delvis grunnet fyllfaktor så kan man se bort fra pixlering i bildet. Dette gjør at bildet blir svært sømløst.

På grunn av at LCOS gir kontinuerlig fargene rød, grønn og blå i motsetning til DLP så vil man ikke være plaget av regnbueffekten. I tillegg oppfattes også fargene som rikere grunnet dette.

Kontrastnivået på LCOS baserte projektorer er også meget bra. De beste modellene har 150.000:1 i grunnkontrast.

Svakhetene med LCOS
Det er i hovedsak kun pris og kompleksiteten ved teknologien som er negativ med LCOS baserte projektorer. Sammenlignet med tilsvarende LCD og DLP projektorer er det vanlig med 50% eller mer dyrere projektorer. Rimeligste LCOS baserte projektor ligger rundt 16.000,- for Full-HD med 3D (juni 2013)

Se vår produktdatabase for oversikt over D-ILA og SXRD projektorer.

Annonse